Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Visies worden werkelijkheid

Dat is onze leidraad. En tegelijkertijd is het onze claim en onze belofte aan onze klanten, partners en medewerkers.

 • Voor succesvolle projecten en opdrachten voor onze klanten.
 • Voor uitstekende carrièremogelijkheden voor onze werknemers.
 • Voor de toekomstige levensvatbaarheid van ons bedrijf.

Ons succes is gebaseerd op vertrouwen, eerlijke communicatie en duurzaam ondernemerschap - al meer dan 30 jaar.

Wij allen bij THOST - aandeelhouders, management en medewerkers - handelen altijd eerlijk, oprecht, betrouwbaar, betrouwbaar en positief, in overeenstemming met de waarden van onze missie. Omdat we samen ons familiebedrijf op lange termijn en onafhankelijk willen beheren en vormgeven. Elk individu draagt bij tot de verwezenlijking van onze visie en het naleven van deze waarden.

Ons doel - uw succesvolle project.

Projecten zijn onze wereld - en de wereld is in beweging. Wij zien de dynamische ontwikkelingen op het gebied van technologie en communicatie en de daarmee gepaard gaande wereldwijde netwerkvorming als een kans om overtuigende oplossingen te ontwikkelen en een beslissende rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst.

Wij leveren complexe diensten bij het beheer van veeleisende projecten, processen en organisaties. Daarbij stellen wij onze cliënten - zowel particuliere als publieke cliënten in binnen- en buitenland - altijd centraal. Wij zien het als onze taak om hun projecten veilig naar een succes te leiden.

De basis voor succes zijn duidelijke doelstellingen, competenties en het professioneel omgaan met risico's en kansen in voortdurende verandering.

Onze aanpak: Kennis verandert de wereld

Innovaties en ontwikkelingen - zo stellen we de toekomst veilig. We vertrouwen op solide opleidingen, flexibele leerruimtes, gerichte bijscholing, samenwerking en netwerken, online en in persoonlijke kennisuitwisseling, open in plaats van uitsluitend. In het belang van onze klanten, voor de kwalificatie van onze medewerkers en om onze concurrentiepositie te versterken.

Meer informatie
2023
THOST herstructureert zijn management
2022
meer dan 500 werknemers
21 locaties
> 400 projecten
2017
meer dan 450 werknemers
17 locaties
325 projecten
2017
THOST herstructureert zijn management
2010
Toelating van jonge familiale aandeelhouders
2006
Eerste buitenlandse dochteronderneming in Rusland, vandaag 5 internationale dochterondernemingen
1999
Overdracht aan een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1997
Eerste kantoor in Berlijn, tot op heden 15 Duitse kantoren. locaties
1987
Bedrijfsstichting Pforzheim
Onze directie
Management
Mathias heiser
Mathias heiser
Operationeel beheer
Michael Müller
Michael Müller
Commercieel beheer
Andreas Spathelf
Andreas Spathelf
Operationeel beheer
Florian Thost
Florian Thost
Managing Partner
Oliver Thost
Oliver Thost
Managing Partner
René Vetter
René Vetter
Operationeel beheer
Directie
Jörg Blase
Jörg Blase
Hoofd Branche Essen
Marc Grannemann
Marc Grannemann
Hoofd Branche Hannover
Johannes Herth
Johannes Herth
Hoofd Business Unit Zuid 2
Daniel Kiefer
Daniel Kiefer
Hoofd Business Unit Internationaal
Lukas Kracheletz
Lukas Kracheletz
Hoofd Branche München
Dieter Kraus
Dieter Kraus
Hoofd Business Unit West
Martina Otten
Martina Otten
Hoofd Ontwikkeling van het menselijk potentieel
Onze partnerschappen

Partnerschappen

Oracle Partner
proAdvise
smenso
AS-Systeme
Fraunhofer- Institut IAO
Onze lidmaatschappen

Handelsverenigingen

De uitwisseling van kennis en ervaring met partners is belangrijk voor ons - ook via beroepsverenigingen. Hier ontwikkelen wij gezamenlijk verder projectmanagement met diverse instrumenten, competenties, dienstverleningsprofielen en rechtsgrondslagen.

Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
Deutscher Verband der Projektmanager
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
BuildingSMART e.V.
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
Ostausschuss der deutschen Wirtschaft
Arab-German Chamber of Commerce and Industry e.V.
Association of European Businesses
Deutsche Emiratische Industrie- und Handelskammer
Deutsch-Indische Handelskammer
Deutsch Niederländische Handelskammer
Certificaten

Certificaten

Wij zetten ons in voor kwaliteit. Dit blijkt ook uit talrijke onderscheidingen en certificaten.

DIN EN ISO 9001:2015
Kwaliteitsbeheer
DIN EN ISO 14001:2015
Milieubeheer
DIN EN ISO 45001:2018
Veiligheid en gezondheid op het werk
top4women
audit berufundfamilie
LEADING EMPLOYER
Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
Lea-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg
Naleving

Naleving

De naleving van wet- en regelgeving en de consequente afwijzing van elke vorm van corruptie zijn onze hoogste prioriteit en de basis voor een op vertrouwen gebaseerde samenwerking - ter bescherming van ons bedrijf, onze klanten en onze medewerkers.

Wij hebben dit zelfbeeld verankerd in onze missieverklaring voor leiderschap en samenwerking en in de THOST-waarden, waardoor een gemeenschappelijk begrip van waarden is gedefinieerd. Dit vormt de basis van ons handelen. 

Daarnaast hebben wij een compliance management systeem en een centrale compliance richtlijn opgezet die ons ondersteunen bij het implementeren en naleven van onze waarden. 

 

 

Politiek

Beginselen van het kwaliteits-, milieu-, veiligheids- en gezondheidsbeleid

Als familiebedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid voor mens, milieu en maatschappij. Competentie, creativiteit, uitstekende kwaliteit en een op vertrouwen gebaseerde projectcultuur zijn doorslaggevend voor succes en het veiligstellen van de toekomst van de onderneming. Op basis van onze prestaties bieden wij de hoogste voordelen voor de langdurige tevredenheid van onze klanten en stellen daarmee bijzondere normen voor projectbeheer.

De beginselen van ons kwaliteits-, milieu-, veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn:

 • Toekomstgerichte, duurzame bedrijfsontwikkeling
 • Succesvolle projecten door competente, gestructureerde en toekomstgerichte werkmethoden
 • Met passie en enthousiasme toegevoegde waarde en voordelen voor de klant creëren
 • Leiderschapscompetentie, open communicatie en een cultuur van waarderende feedback
 • Kwaliteit als persoonlijk bindend doel voor alle medewerkers
 • Participatie, samenwerking op ooghoogte en inzet van alle medewerkers
 • Vertrouwenwekkende samenwerking, betrouwbaar, juridisch conform en ethisch gedrag
 • Eerlijkheid, gelijke kansen en diversiteit, tevredenheid en motivatie van werknemers
 • Kennis in het bedrijf waarborgen, behoeftegerichte bijscholing en professionele en persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers mogelijk maken
 • Rechtszekerheid: naleving van relevante wettelijke verplichtingen/voorschriften, voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk en milieunormen
 • Zorgen voor veilige en gezonde werkplekken om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, gevaren weg te nemen en risico's tot een minimum te beperken.
 • Sterke kennis van zakelijke diensten
 • Werknemers in staat stellen zich op een veilige/gezonde manier te gedragen, met wederzijds respect, vertrouwen, coöperatieve interactie en open communicatie.
 • Milieubewust gedrag: bescherming van het milieu, verantwoord/duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen