Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Een eigen wereld

De productieprocessen kenmerken de projecten in de sectoren Chemie en Petrochemie op een doorslaggevende manier. Zogenaamde Global Scale-systemen zetten hierbij wereldwijde standaarden. De uitdaging: chemische producten moeten niet alleen permanent beschikbaar zijn, maar ook economisch worden geproduceerd. Met name bij ingebruikname en onderhoud bestaat dan ook behoefte aan professionele systemen en methoden. Met ons projectmanagement zorgen wij voor veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid – ook bij turnaround-projecten.

Meer informatie

Chemie & petrochemie

Wij beschikken over gefundeerde kennis van de branche – Met ons uitgebreide dienstenaanbod ondersteunen wij uw individuele project met een hoge mate aan vakkennis en adviescompetentie en bieden u talloze expertdiensten als aanvulling op onze standaard diensten op het gebied van projectmanagement.

Branche-expertise

Geselecteerde referenties

bieden als voorbeelden een inkijkje in de veelzijdigheid van projecten als onderdeel van een uitgebreid ervaringsspectrum. Meer referenties op aanvraag aan info@thost.de.

Reconstructie destillatie-installatie voor ruwe olie Karlsruhe

Vervanging van een kolom en vervangende vacuümdestillatie-installatie in het kader van een stillegging. Planning, verkrijging en uitvoering van beide grote projecten. De uitvoering vindt plaats met een „klassieke afhandeling” per afzonderlijke bouwstap.

Kraakoven Burghausen

Nieuwbouw van een kraakoven (P-oven) voor toename van de capaciteit voor de raffinaderij in Burghausen als vervanging van drie bestaande kraakovens. De bijbehorende maatregelen voor voorziening en infrastructuur maken eveneens deel uit van de omvang van het project.

Butadieen-installaties Wesseling

Capaciteitsverhoging en modernisering van een bestaande installatie voor de productie van butadieen.

Butadieen-installatie Burghausen

Nieuwbouw van een butadieen-installatie (BUTAmax) en uitbreiding van de metathese-installatie (Metathese300) voor toename van de propyleenproductie met bijbehorende maatregelen voor voorziening en infrastructuur in de raffinaderij Burghausen.

Raffinaderij Cuddalore India

De op de wereldmarkt zeldzame grondstof C4 (butadieen) kan door de bouw van een raffinaderijuitbreiding in de bestaande installatie als aparte grondstof worden gewonnen. De nieuwbouw van dit deel van de installatie met uitkoppelingen in het proces tot en met tussentijdse opslag en vulling was een spannende uitdaging voor de aansturing dankzij de vele interne en externe interfaces. De nagestreefde opname van het project in een internationale benchmarking zorgde voor een toegenomen betekenis van een transparant en traceerbaar proces van statusregistratie en aansturing.

 

Nieuwbouw van een containerterminal Dormagen

Het logistieke bedrijf Chemion bouwt in het Chempark Dormagen een tweede terminal die moet dienen als opslag voor 1.000 vracht- en tankcontainers. Dit flankeert de groei van de lokale chemiebedrijven en dient in eerste instantie als fabrieksintern transport om te zorgen voor minder lokaal verkeer.

Verbrandingsinstallatie Chempark Leverkusen-Bürrig

Zoals gepland door Currenta werd eind 2018 een extra katalysator in de verbrandingsinstallatie voor gevaarlijk afval (SAV) in Leverkusen in bedrijf genomen. Die zorgt voor meer flexibiliteit binnen het bedrijf en verlaagt de uitlaatgaswaarden.

Klantgebouw in Chempark Uerdingen, Leverkusen, Dormagen

Currenta investeerde ongeveer 20 miljoen euro in een dubbel gedimensioneerd glasvezelnetwerk tussen de drie Chempark-locaties Dormagen, Leverkusen en Krefeld-Uerdingen. De 400 kilometer lange glasvezelkabels werden in september 2018 in gebruik genomen en als gevolg van de overname door BBS in mei 2019 wordt het systeem verder uitgebouwd.

Groot farmaceutisch project Faktor VIII

Bij Faktor VIII betreft het een medicijn voor de behandeling van de bloederziekte. Momenteel wordt het medicijn in Berkely (VS) geproduceerd. Om de wereldwijde behoefte af te dekken, wordt er een nieuwe productiefabriek in Wuppertal gebouwd. Om het medicijn in flesjes te kunnen vullen, wordt in Leverkusen een nieuwe afvulfabriek gebouwd.

Chemiepark Marl

Het Chemiepark Marl in Marl in het Ruhrgebied is één van de grootste industrieparken van Duitsland.

Na een brand in de CDT-installatie vond de mechanische voltooiing van de CDT-installatie eind november 2012 plaats. De installatie werd zoals gepland in december in gebruik genomen.

Epoxy-installatie Stade

Op de chemielocatie Stade werd één van de grootste Europese installaties voor de productie van epoxyharsen gebouwd. De installatie werd ter plaatse gepland, geïnstalleerd en in gebruik genomen.

FeCr-installatie Aktobe Kazachstan

Nieuwbouw ferrochroomfabriek Aktobe, met een geplande jaarproductie van ca. 440.000 ton ferrochroom met een hoog gehalte koolstof. Vier gelijkstroomovens met een vermogen van 72 MW per oven worden als smeltaggregaat gebruikt.

Chemische polyolinstallatie Map Ta Phut Thailand

Realisering van een polyolinstallatie in Map Ta Phut (Thailand), die van de ter plaatse geproduceerde stoffen propyleenoxide (HPPO-Plant) en propyleenglycol (PGPlant) de kunststof polyol in verschillende productkwaliteiten (165 kT per jaar) produceert.

Polypropyleeninstallatie Tobolsk Rusland

Nieuwbouw van een polypropyleeninstallatie met een capaciteit van 500.000 ton per jaar in Tobolsk, West-Siberië. De installatie wordt geïntegreerd in SIBUR's nieuwe complex voor dehydratie van propaan en productie van polypropyleen.

Ethyleenglycolinstallatie Al Jubail Saoedi-Arabië

Op de chemielocatie Al Jubail in Saoedi-Arabië werd één van de grootste installaties ter wereld voor de productie van ethyleenglycol gebouwd. De installatie werd in Duitsland gepland en ter plaatse geïnstalleerd en in gebruik genomen.

 

Stilstandsproject chemieproductie Muttenz

Onderhoud en inspectie van een productiefabriek voor de productie van plantenbeschermingsmiddelen in Muttenz.

Polypropyleeninstallatie Schkopau

Modernisering van een polypropyleeninstallatie op de locatie Schkopau door de installatie van een nieuw procescontrolesysteem.

Kolencentrale Wilhelmshaven

In het kader van een stilstandsperiode werden wezenlijke onderdelen van de stoomopwekker vervangen om te waarborgen dat de centrale zo snel mogelijk weer beschikbaar is.

Stilstand Clinical Trail Manufacturing

De klinische monstervervaardiging in de sector Celcultuur plant de jaarlijkse stilstandsperiode voor onderhoud en reconstructiemaatregelen in het gebouw en aan de installaties. De zeer korte stilstandsperiode vergt een gedetailleerde planning van termijnen en hulpbronnen om de productie op tijd en conform GMP te kunnen starten.

Chemieproductie Grenzach-Wyhlen

Grenzach is in het wereldwijde concern hét expertisecentrum voor de productie van de in water oplosbare vitamines B1, B2 en B6 en de in vet oplosbare vitamine D3. Daarnaast worden in Grenzach ASCP de in vet oplosbare vorm van vitamine C, PUFA, TEAVIGO en tussenfasen voor carotenoïde geproduceerd. In de fabriek in Grenzach werd in augustus 2014 een productiestop gerealiseerd. Tijdens deze productiestop was er ruimte voor reparatiewerkzaamheden en enkele kleinere modificatieprojecten.

Raffinaderij voor minerale olie Oberrhein

Raffinaderij – Locatie Karlsruhe, centrales 1 en 2. De beide WKK-centrales hebben een nominaal thermisch vermogen van 300 / 243 MW en wekken met gebruikmaking van diverse brandstoffen zowel stoom voor proceshitte als elektriciteit op. De centrales zijn onderhevig aan de 13e Duitse federale wet ter bescherming tegen immissie (BImSchV), vanaf begin 2011 gelden overeenkomstig deze wet gereduceerde grenswaarden voor SOx, NOx en stof. Aan deze nieuwe grenswaarden moet dankzij reducerende maatregelen door de integratie van SCR- / SNCR-installaties worden voldaan.

Warmwalserij 2 Duisburg-Beeckerwerth

Stilstandsperiode voor reconstructie bestaande uit 12 deelprojecten voor het voor- en productietraject, voor de nieuwbouw van de bandinspectie en de reconstructie van de bundelafvoer alsmede voor versterking van de intensieve koeling.