Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Strategie & advies

Het begint met de visie van onze klanten. Onze adviseurs zorgen ervoor dat die wordt verwezenlijkt. Ze analyseren en beoordelen de kansen en risico's en presenteren vervolgens verschillende routes naar succes. Op die manier zorgen wij ervoor dat klanten met voldoende informatie de juiste route voor hun investering kiezen. Zo wordt uw visie realiteit.

Meer informatie

De juiste start

Als eerste creëren wij de fundamenten voor een succesvolle start van het project. Daarvoor structureren wij het project en tonen wij methodes en mogelijkheden voor de realisering ervan.

Onze klanten kunnen vervolgens uit ons productportfolio de voor hen passende service-elementen kiezen:

 • Ontwikkelingsadvies
 • Locatie-analyses 
 • Due Diligence
 • Bouwrechtelijke procedures
 • Concurrentieprocedures
 • Publiekrechtelijke procedures
 • Openbare werkzaamheden
 • Risico-analyses, risicoworkshops
 • Beoordelingsonderzoeken
 • Ontwikkeling projectprogramma's
 • Projectstartups
 • Goedkeurings- en vergunningsprocedures
 • Contract- en risico-analyses
 • Statusanalyses
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Rendabiliteitsonderzoeken
 • Organisatie en structuur
 • Organisatie en opbouw
 • Structuren, standaarden, workflows
 • Projectstartups
 • Projectdocumentatie
 • Documentenmanagement
 • SWOT-analyse
 • Monitoring
 • Procesdesign
 • Ontwikkeling van projectscenario's
 • Optimalisering van het projectprogramma
 • Portfoliomanagement
 • Risicobeoordeling
 • CEO-rapporten 
 • Visualisaties
 • Rapportagesystemen
Planningsdiensten en honoraria met BIM

Planningsdiensten en honoraria met BIM

Voor de succesvolle projectafhandeling zijn goede contracten en hun beheer onmisbaar. Wij adviseren bij de totstandkoming van een contract (geen juridisch advies) met betrekking tot service-inhoud, processen en vergoeding. Gedurende het project ondersteunen wij u bij de uitvoering van het contract. Het zwaartepunt van deze adviesdiensten ligt bij planningscontracten in de context van HOAI alsmede bij de implementatie van BIM. Naast klassieke gehonoreerde consultancydiensten bieden wij cursussen en Claim Management aan. Onze klanten in deze sector zijn opdrachtgevers en planbureaus.

Advies omtrent contractontwerp (omvang van de diensten en honorariums)

Wij adviseren u in het kader van de projectvoorbereidende fase. Naast het aan boord halen van noodzakelijke BIM-planningsadviseurs adviseren wij u omtrent de concrete BIM-servicebehoefte en stemmen we samen met u de omvang van de diensten voor de afzonderlijke planningsdisciplines af. We kunnen u hierbij eveneens concrete voorstellen voor de passende vergoeding van BIM-planningsdiensten doen. We nemen ook graag het ontwerp van het technische gedeelte (omvang van de diensten, tussenpersonen etc.) van de plannercontracten voor onze rekening. In het kader van de aanbesteding van planningsdiensten ondersteunen wij u graag bij de vaststelling van geschiktheidscriteria van planners, maar ook bij de uitvoering van biederworkshops.

Procesadvies

Een wezenlijke succesfactor voor het behalen van het projectdoel is de exacte planning van de projectprocessen en de daarmee gepaard gaande betrokkenheid van projectdeelnemers aangaande hun gewenste inzet en het tijdstip van die inzet. Vanwege de complexere projectstructuren geldt dit des te meer voor BIM-projecten. Vanaf de projectvoorbereidende fase adviseren wij u bij het procesontwerp, maar ook bij de procesoptimalisering van de project- en planningsprocessen.

Planningsbegeleiding

Wij begeleiden u gedurende de gehele fase van de projectplanning om voor u de vragen omtrent de vergoeding van extra BIM-planningsdiensten op te lossen. Dit kan eenvoudig advies, maar ook complexe rapporten van deskundigen betreffen.

Servicebeoordeling

Wij beantwoorden de vraag of de overgedragen BIM-planningsdiensten overeenkomen aan de contractueel verschuldigde gewenste diensten. Hiervoor kunnen we diensten aanbieden die kunnen bestaan uit eenvoudig advies of plausibiliteitscontrole, maar ook uit complexe rapporten van deskundigen.

Bepaling van het honorarium

Wij beantwoorden de vraag welk honorarium voor overgedragen BIM-planningsdiensten contractueel verschuldigd is. Hiervoor kunnen we diensten aanbieden die kunnen bestaan uit eenvoudig advies of plausibiliteitscontrole van de factuur, maar ook uit complexe honorariumrapporten van deskundigen.

Opstellen van offertes

Een inzichtelijke en formeel correct opgestelde offerte die de klant overtuigt, is de basis van een verdiend honorarium na uw opdracht. Graag werken we dit samen met u uit of nemen we deze taken van u over.

Opstellen van controleerbare offertes

Een formeel correct opgestelde en controleerbare is de basis, zodat u op tijd uw verdiende honorarium ontvangt. Graag adviseren wij u hierbij of nemen we deze taak van u over.

Lezingen en cursussen

Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u ons voor lezingen en dagcursussen (inhouse) over het onderwerp planningsdiensten en honorariums met BIM boeken.

Claim Management met beoordeling van kansen en risico's

Hoe complexer de contracten, hoe ingewikkelder de uitvoering ervan. Vanaf de initiëring van de sluiting van het contract willen we u hierin ondersteunen en u op technische risico's en kansen wijzen. Tijdens het project nemen we met plezier het contract- en claim management van u over om kansen ten voordele van u optimaal te benutten en risico's en claims van uw contractuele partners af te weren.

 

Meer informatie

Twee rollen en takenpakketten

De rollen en takenpakketten van de BIM-adviseur bij DB Station & Service AG worden geregeld in de BIM-specificaties van DB Station & Service AG en van DB Netz AG (opdrachtgever informatievereisten). De BIM-adviseur ondersteunt de opdrachtgever (aannemer) bij de realisering van zijn project volgens de BIM-methode. Dit is met name nodig in de projectvoorbereidende en planningsfase, maar geldt ook voor de uitvoerende fase. De verantwoordelijkheden van de BIM-adviseur ontstaan uit de BIM-specificaties.

 

BIM Grafik