Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Projectcontracten

Die ontstaan vaak onder hoge concurrentie- en tijdsdruk, zijn complex en bevatten in een internationale omgeving specifieke nationale bijzonderheden. Veel partijen met verschillende belangen zijn hierbij betrokken,daarbij komen dynamische veranderingsprocessen. In dit spanningsveld kunnen contractuele afwijkingen met termijn- en kostenrelevantie ontstaan die het succes van het project doorslaggevend in gevaar brengen. Ons Contract & Claims Management waarborgt vanaf het begin een handelwijze conform het contract en is daarmee de wezenlijke basis voor een succesvol project.

Meer informatie

Contract & Claims Management

Een professioneel Contract & Claims Management zorgt met duidelijke afspraken over diensten en eenduidige inperkingen voor de noodzakelijke contractuele veiligheid.

Afgestemde strategieën voor de projectrealisering conform het contract alsmede de geschoolde omgang met veranderingsprocessen waarborgen de belangen van onze klanten vanaf de sluiting van het contract gedurende de volledige duur van het contract.

Wij gaan systematisch en strategisch te werk en herkennen op die manier vroegtijdig niet alleen contractuele afwijkingen, maar ook kansen en risico's. Dat zorgt voor handelingsbekwaamheid, waarborgt de aanstuurbaarheid van processen en leidt tot duurzaam succes.

Ons aanbod:

Contract Guidelines

In zogenaamde Contract Guidelines wordt de volledige wezenlijke inhoud van het contract op een begrijpelijke en nauwkeurige manier samengevat. Exacte kennis van de gewenste diensten en contractuele termijnen, van plichten en rechten, van processen en procedures alsmede kennis van kansen en risico's maken strategisch en doelgericht handelen mogelijk.

Change & Claims Management

Het Change & Claims Management identificeert situaties en gebeurtenissen die van het contract afwijken, verheldert verantwoording en bases van claims, waarborgt de naleving van formele vereisten, beoordeelt, neemt deel aan onderhandelingen en documenteert: projectbegeleidend of voor afzonderlijke claims. Ons proactief Change & Claims Management zorgt voor zekere onderhandelingsposities voor de afweer of realisering van claims. Zo zijn vroegtijdige, preventieve correcties mogelijk, wordt hulp verleend bij de vermijding van conflicten en wordt een bijdrage aan de rendabiliteit van projecten geleverd.

 

Download

Screenshot CCM