Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Nieuwe wegen voor nieuwe energie

De wereld van energie wordt complexer: de toenemende behoefte aan energie wordt door steeds meer energiebronnen afgedekt. Die plaatsen ons voortdurend voor nieuwe taken. Deze taken omvatten opwekking, verdeling en aansturing van netwerken. Factoren zoals technologieën, publiciteit, markten, digitalisering en netwerken bepalen termijnen, processen en kosten. Onze focus ligt op windenergie, uitbreiding en afbraak van netwerken, on- en off-shore, nationaal en internationaal. 

Meer informatie

Energie

Wij beschikken over gefundeerde kennis van de branche – Met ons uitgebreide dienstenaanbod ondersteunen wij uw individuele project met een hoge mate aan vakkennis en adviescompetentie en bieden u talloze expertdiensten als aanvulling op onze standaard diensten op het gebied van projectmanagement.

Branche-expertise

Geselecteerde referenties

bieden als voorbeelden een inkijkje in de veelzijdigheid van projecten als onderdeel van een uitgebreid ervaringsspectrum. Meer referenties op aanvraag aan info@thost.de.

Windpark Butendiek

De bouw van het windpark met 80 windenergie-installaties van het type Siemens SWT-3.6-120 met een nominaal vermogen van 3,6 MW per windmolen begon in het voorjaar van 2014 ten westen van het eiland Sylt. De volledige ingebruikname werd in 2016 voltooid.

Windpark Global Tech I

Het windpark is ontwikkeld door de firma Windreich. Het bestaat uit 80 windenergie-installaties uit de klasse 5 MW. De installatie werd op 2 september 2015 officieel in gebruik genomen.

 Fotolia 52430002 Subscription XXL Klein

Windpark Nordsee Ost

Het windpark is gebouwd door RWE Innogy in de Duitse exclusieve economische zone van de Noordzee en bestaat uit 48 windenergie-installaties.

Windpark Gemini

Het windpark ligt in de Nederlandse exclusieve economische zone in de zuidelijke Noordzee. Het bestaat uit twee sectoren met 75 windenergie-installaties per sector. Met een totaal vermogen van 600 MW was dit park ten tijde van de ingebruikname in april 2017 één van de grootste offshore-windparken ter wereld.

Windpark Nordsee One

Het windpark ligt in de Duitse exclusieve economische zone van de Noordzee, dat in 2017 in gebruik moet worden genomen. Belangrijkste eigenaar met 85 % aandelen is Northland Power.

Windpark Hohe See

Het windpark is een gepland offshore-windpark van EnBW Energie Baden-Württemberg met een geïnstalleerd vermogen van 497 MW. Hiervoor zullen 71 windturbines met een nominaal vermogen van 7 MW per windturbine worden gebouwd.

 

HVDC-platform BorWin 2 & 3

In het project BorWin 2 & 3 is door TenneT een 800 en een 900 megawatt sterke gelijkstroomverbinding gerealiseerd. Diverse windparken die meer dan 100 kilometer uit de kust liggen, kunnen op deze manier in de toekomst grote hoeveelheden windstroom aan het elektriciteitsnet leveren.

HVDC-platform DolWin 2 & 3

In de projecten DolWin1, 2 & 3 is door TenneT een 800, een 916 en een 900 megawatt sterke gelijkstroomverbinding gerealiseerd. Diverse windparken die meer dan 100 kilometer uit de kust liggen, kunnen op deze manier in de toekomst grote hoeveelheden windstroom aan het elektriciteitsnet leveren.

HVDC-platform HelWin 1 & 2

In de projecten HelWin1, 2 & 3 is door TenneT een 576 en een 690 megawatt sterke gelijkstroomverbinding gerealiseerd. Diverse windparken die meer dan 100 kilometer uit de kust liggen, kunnen op deze manier in de toekomst grote hoeveelheden windstroom aan het elektriciteitsnet leveren.

HVDC-platform IFA2

Tussen de steden Chilling in Engeland en Tourbe in Frankrijk wordt door RTE/National Grid in het project „Interconnexion France Angleterre 2” een 240 km lange interconnectie voor hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) van 1.000 MW gerealiseerd. De leiding zal bijdragen aan de stabilisatie van het netwerk tussen de Britse eilanden en het Europese vasteland.

HVDC-platform DolWin 6

Door TenneT Offshore GmbH wordt in het project „DolWin6” een 90 km lange interconnectie voor hoogspanningsgelijkstroom van 900 MW tussen een land-converterstation in Hilgenriedersiel, Duitsland en een offshore-converterplatform 45 km uit de kust gerealiseerd. Het offshore-converterplatform DolWin zet wisselstroom om in gelijkstroom, die via een 45 kilometer lange zeekabel naar het vasteland wordt getransporteerd. In de buurt bouwt TenneT een converterstation en een onderstation om de gelijkstroom weer om te zetten in wisselstroom en deze aan het elektriciteitsnet te leveren.

Distributienetwerk Conneforde-Cloppenburg-Merzen

De nieuwe leiding Conneforde-Cloppenburg-Merzen brengt de stroom die door de onshore-windenergie-installaties in het noorden wordt geproduceerd naar het zuiden, naar de consumenten. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de aansluiting van offshore-windparken voor de kust.

Verdeelnetwerk SuedOstLink

Het project SuedOstLink wordt door de gezamenlijke exploitanten van transmissiesystemen 50Hertz en TenneT gepland en gerealiseerd. SuedOstLink bevindt zich momenteel in de planningsfase.

Onshore/offshore verdeelnetwerk NordLink

NordLink wordt met een tracélengte van 623 km tussen Duitsland en Noorwegen als hoogspanningsgelijkstroomverbinding gerealiseerd. De converterstations worden gebouwd in Wilster en in Tonstad.

Westkustleiding

Dit onshore-project wordt als nieuwbouw op een nieuw tracé gerealiseerd en heeft als doel de toename van de overdrachtscapaciteit tussen Duitsland en Denemarken. De bouw van de westkustleiding is noodzakelijk, omdat het bestaande stroomnet in Schleswig-Holstein reeds zijn maximale belasting heeft bereikt.

 

GUD krachtcentrale Malženice

Krachtcentrale Malženice is een actieve gas- en stoomturbinecentrale in Slowakije. Sinds 2008 heeft E.ON gedurende 26 maanden op de locatie van een oud gascompressiestation van gasleverancier SPP een krachtcentrale gebouwd. De krachtcentrale heeft in combibedrijf een elektrisch vermogen van ongeveer 430 MW bruto dan wel 417 MW netto.

GUD krachtcentrale Gönyü

In het Hongaarse Gönyü heeft E.ON een moderne gas- en stoomturbinecentrale gebouwd. De installatie met een vermogen van 400 megawatt is sinds 2010 op het stroomnet aangesloten. Met een rendement van 58 procent is Gönyü één van de meest efficiënte centrales ter wereld.

GUD krachtcentrales Egypte

Reconstructie van drie aardgascentrales in Egypte, die met een vermogen van 4.800 MW per stuk in hun klasse de grootste ter wereld zijn. Op de locaties Beni Suef, Burullus en New Capital zijn in totaal twaalf gasturbines in bedrijf en bevinden 24 zich in de voltooiingsfase.

GUD krachtcentrale Boekarest, Roemenië

Nieuwbouw van een gas- en stoomturbinecentrale in Boekarest met een vermogen  van 185 MW.

GUD krachtcentrale Lingen Emsland

Dimensionering, constructie, levering, aansluitklare oprichting, ingebruikname en testbedrijf van een multifunctionele gas- en stoomturbinecentrale op de locatie van de reeds bestaande krachtcentrale in Lingen.

 

Steenkolencentrale Wilhelmshaven

De steenkolencentrale in Wilhelmshaven behaalt een elektrisch netto vermogen van 731 megawatt en kan maximaal 5,5 miljard kilowattuur stroom per jaar opwekken. Dat komt overeen met ongeveer één procent van alle stroom die in Duitsland wordt geproduceerd.        

Rheinhafen stoomkrachtcentrale Karlsruhe

Nieuwbouw blok 8 van de Rheinhafen stoomkrachtcentrale Karlsruhe met een vermogen van 912 MW en een afstandsverwarming van 220 MW.

Superkritische stoomopwekker als ketel met gedwongen stroming op steenkool incl. brandstoftoevoerinstallaties, verwarming, installatie voor rookgasontstikking en asverwijdering alsmede ammoniaktoevoer.

Bruinkoolcentrale BoA 2 &3 Neurath

Nieuwbouw van een bruinkoolcentrale als dubbelbloksysteem met een zeer moderne constructie en twee krachtcentraleblokken (F en G), totaal vermogen 2.200 MW, als vervanging van zes oude installaties met een lager vermogen.

Grote krachtcentrale Mannheim blok 9

Reconstructie blok 9 van de grote krachtcentrale Mannheim. De krachtcentrale produceert afstandsverwarming voor ongeveer 120.000 huishoudens. Bovendien neemt DB Energie GmbH circa 15 procent voor het Duitse spoor af.

Steenkoolcentrale Eemshaven, Nederland

In 2015 werd in Eemshaven bij Groningen een nieuwe, moderne krachtcentrale in gebruik genomen. De krachtcentrale bestaat uit de blokken A en B en levert een vermogen van 1.560 MW.

Datteln blok 4

Engineering-diensten voor de oprichting van een kolencentrale met een vermogen van 1.100 MW.

 

Kerncentrale Stade

De kerncentrale Stade was tussen 1972 en 2003 in Stadersand in gebruik. Het was de eerste kerncentrale van Duitsland die na de terugtreding uit de kernenergie werd stilgelegd en wordt momenteel afgebroken.

Kerncentrale Würgassen

De kerncentrale Würgassen in Beverungen was een kokendwaterreactor van de 2e generatie met een krachtcentrale-eenheid. De kerncentrale was in gebruik tussen 1971 en 26 augustus 1994. Gedurende zeventien jaar tot 2014 werd de kerncentrale voor meer dan één miljard euro afgebroken.

Groeve Asse

De groeve is een voormalige zoutmijn in Nedersaksen, die tussen 1967 en 1978 op grote schaal technisch werd getest en gebruikt voor de eindopslag van radioactief afval. In 2007 werd de definitieve sluiting aangevraagd en het plan voor het terughalen van opgeslagen afval in werking gesteld.

Groeve Konrad

De groeve Konrad is een stilgelegde ijzerertsmijn bij Braunschweig, die wordt omgebouwd tot eindopslag voor radioactief afval met een verwaarloosbare hitteontwikkeling.

 

ALEGrO
 

Projectmanagement bij bouwprojecten in de energiebranche – ALEGrO

Een totale lengte van 90 km en een transportcapaciteit van 1.000 MW: dat zijn de belangrijkste parameters van Alegro, het gelijkstroom-aardkabelproject (Aken-Luik Electricity Grid Overlay). De aanleg van deze eerste directe stroomverbinding tussen Duitsland en België ging in de herfst van 2018 van start en eind 2020 moet de verbinding in gebruik worden genomen. Dergelijke bouwprojecten zijn niet alleen een technologisch planologische uitdaging, maar ook vanuit het perspectief van projectmanagement moet hierbij op vele bijzonderheden worden gelet.

Met name bij internationale energieprojecten zijn de eisen aan aansturing, planning en organisatie bijzonder hoog. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vaak complexe vergunningsprocedures. Voor de succesvolle uitvoering van een bouwproject – dat normaal gesproken begint met de samenstelling van alle benodigde documenten – moeten bovendien de belangen van alle deelnemende stakeholders worden behartigd en in overeenstemming met elkaar worden gebracht.

ALEGrO Aufbau

180828_0839_sw

Om de talloze uitdagingen in de projectafhandeling aan te kunnen, wordt de projectaansturing met name bij internationale bouwprojecten als interfacecoördinatie gevraagd. Alleen op die manier kunnen diverse belangen worden behartigd en werkmethodes en processen met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Ook op het gebied van risicomanagement is samenwerking doorslaggevend. Voor bouwprojecten in de energiesector is vooraf een omvangrijke analyse van alle mogelijke risico's nodig. Het is hiervoor noodzakelijk dat alle risico's reeds in de planningsfase samen met alle belanghebbenden worden geïdentificeerd en dat het risicomanagement van tevoren voor alle bouwfasen wordt doordacht en gepland. Zo kunnen risico's in een risicomatrix uniform worden gedefinieerd, geanalyseerd en getraceerd. Het is bovendien belangrijk om tegenmaatregelen te plannen en deze naarmate de voortgang van het bouwproject te actualiseren of om te zetten.

Amprion_Spatenstich_ALEGrO_III_sw Amprion_Spatenstich_ALEGrO_III_sw

Een extra uitdaging bij bouwprojecten in de energiebranche wordt vaak gevormd door aanbestedingsprocedures en met name hun voorbereiding en organisatie. Bij Alegro werden bijvoorbeeld Europese aanbestedingsprocedures en -vacatures voor de converters en kabelproductie en voor de kabelinstallatie gecoördineerd. Hierbij was niet alleen het juiste moment doorslaggevend, maar ook de inachtneming van vele diverse verantwoordelijkheden.

Niet zelden is er bijzonder veel publiciteit voor projecten uit de energiesector zoals Alegro. Vaak zijn er namelijk veel steden en gemeentes, vastgoedeigenaars en verenigingen bij betrokken. Als voorbereiding daarop heeft Amprion de publieke opinie vroegtijdig bij het project betrokken en een zorgvuldig geplande communicatiestrategie verwezenlijkt, die een niet onaanzienlijke bijdrage aan de succesvolle realisering van dit project levert.

Beeldbronnen:
Amprion GmbH | Daniel Schumann
Amprion GmbH | Marcus Pietrek

Bron: Uittreksel uit EW-magazin 2019 (jaargang 118), nummer 3

EnBW Hohe See
 

EnBW offshore-windpark „Hohe See“ – FIDIC Engineer

Het EnBW offshore-windpark „Hohe See” is het derde van vier geplande / gerealiseerde windparken van EnBW AG. „Hohe See” ligt circa 90 km ten noorden van het eiland Borkum en circa 95 km ten westen van het eiland Helgoland in de Noordzee. Het windpark bestaat uit 80 windenergie-installaties uit de klasse 6,15 MW. De belangrijkste elementen windturbines, fundamenten, interne parkbekabeling en het onderstation worden overeenkomstig internationale standaard bouwcontracten voor installaties (FIDIC Yellow Book) aanbesteed. Deze omvatten de planning, productie, levering, montage en ingebruikname van de desbetreffende componenten.

Fotolia_52430002_Subscription_XXL_sw Fotolia_52430002_Subscription_XXL_sw

Diensten

 • THOST is aangesteld als Engineer overeenkomstig FIDIC Yellow Book voor de elementen „windturbines” en „onderstation”.
 • Projectaansturing met overname van wezenlijke taken van de opdrachtgever
 • Conceptie & afstemming van wezenlijke processen in het project
 • Verloop vergunningsprocedure door certificerende instanties en vergunningsinstantie
 • Verloop goedkeuring Basic & Detail Design
 • Concept planmanagement
 • Concept termijnmanagement
 • Ingebruikname-/ keuringsconcept voor overname in contracten
 • Wijzigings-, Contract & Claims Management
 • Documentatie van wezenlijke processen in een projecthandboek
 • Opbouw termijnplanning en ontwikkeling van voorschriften aan bieders / opdrachtnemers
 • Opbouw van een documentmanagementsysteem
AdobeStock_170487598 AdobeStock_170487598